Brf & Fastighetsägare

Posted on:

Sedan tjugo år hjälper vi fastighetsägare av olika slag, dock mest bostadsrättsföreningar med att byta filter i sina bostadsfastigheter. I bostäderna använder vi oss av egen personal som kontinuerligt utbildas i frågor kring ventilation, luftkvalitet och energi. I fläktrum kan vi bistå fastighetsskötaren med filter och filterbyten och/eller ett abonnemang på filterbyten. Våra filterbytare är uppskattade av våra kunder för glada bemötanden och försynta uppträdande i kundernas hem. De vita overallerna gör att kunderna känner igen oss.

Filterbyte

Filterbytet planläggs med fastighetsägaren i god tid innan bytet och vi sköter informationen tillsammans med fastighetsägarens representant. Efter filterbyte erhåller beställaren ett noggrant skriftligt protokoll.

Garanti- och andra besiktningar

Vi arbetar sedan flera år med bl.a. JM i Stockholm och bistår dem med filterbyten och oberoende kontroller av utförda installationer. Då vi upptäcker fel i en JM-byggd fastighet under ett filterbyte, oavsett vem som beställt filterbytet, låter vi JM ta del av protokollet så att de kan ta kontakt med styrelsen / ägaren för åtgärd.

Abonnemang på filterbyten

Genom planläggning av och abonnemang på filterbyten skapar vi en kontinuitet med god inomhusluft och det blir enkelt för fastighetsägaren/styrelsen att ha koll på den här delen av underhållet samtidigt som det blir förmånligt prismässigt.

Det årliga filterbytet blir lätt att hantera eftersom vi tar initiativ till filterbytena. Vi kommer med de nya filtren och byter dem snabbt, på helger som vardagar, och tar sen med oss de uttjänta filtren för destruktion. En utförlig rapport översänds sedan till styrelsen.

Abonnemang på filter

För er som vill byta filter själva kan ni abonnera på bara filter. Ju oftare ni byter desto större rabatt. Ring eller mejla oss för en offert.

Abonnemang på filter med byte

Har du valt abonnemang på filter kan du närsomhelst utöka abonemmanget till att även omfatta filterbyte. Vi byter bara filter vi själva sålt. När vi byter filter kollar vi samtidigt lufttillförlsel, att det inte finns skräp i donet, samt att inte donet läcker kalluft och skapar kallras. När vi bytt alla filter tillställs fastighetsägaren ett protokoll där anomalier vi upptäckt finns med.

Ju oftare ni väljer att byta filter desto större rabatt utgår, ring eller mejla oss för en offert.

Finansiering

Genom att ha ett abonnemang på filterbyten och filter kan man också få möjligheten till månadsvisa betalningar. Detta har redan hjälpt ett antal Brf. att säkerställa de boendes inomhusluftkvalitet trots att det för föreningen uppstått oväntade stora kostnader.

Ring oss och tala med någon av våra projektledare så kommer vi och diskuterar hur vi kan hjälpa er.

Övriga förmåner som kund hos Folkfilter:

Folkfilter kan erbjuda er som kund och boende i fastigheten möjlighet till rabatt hos Lysman vilka tillhandahåller ljuskällor/ glödlampor av alla sorter.

Referenser

”Folkfilter byter sedan många år tillbaka ventilationsfilter i våra lägenheter. Då vet vi att alla filter byts regelbundet ochatt fastighetens ventilationssystem fungerar som det skall. Vi slipper dessutom att själva hantera installationen och framförallt att ta hand om använda filter. Att de som gör jobbet är lätt igenkännbara i sina vita overaller med texten Folkfilter på ryggen känns tryggt då de ju kommer in i våra privata bostäder.”

– Bromma i februari 2014

Mats N.

Styrelseordförande i Brf Lindarna

Det nedan syns inte på sidan, detta optimerar sidan för sökmotorer

abonnemang på filterbyten

abonnemang på filterbyten

abonnemang på filterbyten

abonnemang på filterbyten

Abonnemang på filterbyten