Hoppa till innehåll
Vit radiator under ett fönster med blommor på fönsterbrädan

FILTERBYTE FÖR FRÅNLUFTSVENTILATION

Behöver ni byta filter i ert frånluftsventilationssystem? Klicka nedan för att få en offert.

VARFÖR BYTA FILTER I FRÅNLUFTSVENTILATION?

Det finns flera anledningar till att byta filter i frånluftsventilationen:

HÄLSOSAMMARE INOMHUSKLIMAT

Frånluftsventilationsfiltret hjälper till att rena luften som kommer in i byggnaden genom att fånga upp föroreningar, damm och andra partiklar. När filtret är fullt med partiklar kan det försämra luftkvaliteten i byggnaden. 

FÖRBÄTTRA LUFTFLÖDET INOMHUS

När filtret blir fullt med partiklar kan det minska luftflödet i ventilationen. Detta kan leda till att luften inte cirkulerar som den ska och kan resultera i dålig luftkvalitet och obehaglig lukt. Genom att byta filter kan man återställa luftflödet.

FÖRHINDRA SKADOR PÅ VENTILATIONEN

När filtret blir fullt med smuts och partiklar kan det orsaka skador på ventilationen, såsom täppta luftintag samtöverhettning av motorer och andra komponenter.

FÖRBÄTTRAD ENERGIEFFEKTIVITET

När filtret blir igensatt kan det orsaka ökade driftskostnader eftersom ventilationen måste jobba hårdare för att hålla samma luftflöde. Genom att byta filtret kan man hjälpa till att öka energieffektiviteten eftersom ventilationen inte behöver jobba hårdare än nödvändigt.

Det är vanligt att man byter filter i frånluftsventilationen en gång per år, men det kan vara nödvändigt att byta oftare beroende på faktorer som luftkvaliteten i byggnaden och användningsfrekvensen av ventilationen. Läs mer om hur ofta ni bör byta filter här, eller kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning.