Information om produkterna

Våra filter är särskilt framtagna med hänsyn till de låga luftflöden som råder i fastigheter med frånluftventilation. I hus med frånluftventilation sugs luften ut ur lägenheterna via kökskåpa, toalett, badrum och, i förekommande fall, klädkammare. Läs här: Frånluftsventilation förklarad

A. Vilka typer av filter säljer vi?

Filter som filtrerar utifrån kommande luft, sitter i nån form av låda / kassett som styr luften genom elementen för att förvärma luften.

Aluminiumfilter för dem som vill begränsa risken för brand i kökets skorsten/ imkanal. I många hem används plastköksfilter – främst för att de är billiga – man tänker inte på brandrisken. Läs DN Artikel om köksbränder , 

De kolfilter vi säljer används mest tillsammans med tilluftsfiltret för att ta bort odörer och lukter från avgaser och rökare från den renade tilluften. Kolfiltren byts var 6 månad för fullgod verkan. Läs om Kolfilter samt vad två kunder tycker om Kolfilter

B. Storlekar / mått

Folkfilter tillhandahåller alla storlekar filter som förekommer i tilluftsdon i bostadslägenheter. Vi har alltid de vanligaste sorterna i lager och tar fram vad Du behöver, med kort varsel, om det inte skulle finnas hemma.

C. Vad avgör om ett filter är ”BRA?”

Lågt initialt tryckfall och modest ökning under filtrets livslängd.
I princip alla våra filter består av ett grovfilter integrerat med ett finfilter vilket skapar progressiva filter. Det betyder att större partiklar tas av grovfilterdelen så att endast de finaste partiklarna fastnar i finfilterdelen. Rätt smuts på rätt ställe.
Detta ger bra livslängd och modest ökning av tryckfallet under filtrets livstid, en viktig egenskap hos ”BRA” filter. Se diagram & jämförelse här.

Det är viktigt att de partiklar filtret filtrerar inte börjar läcka igenom utan att filtret är gjort så att smutsen faktiskt fastnar i filtret.

Alla våra filter är tillverkade av polypropylén och polyester, ett fåtal med ramar av papp. Vid destruktion kan våra filter eldas och ger då koldioxid och vatten som restprodukt. Smutsen i filtren kan lämna andra restprodukter, men dessa tas som omhand i förbrännarens luftrening.
Glasfiberförstärkta pappersfilter förekommer. I Danmark och Tyskland jämställs de med glasull / asbest och får inte bearbetas och skall hanteras med personlig skyddsutrustning som vid asbesthantering. Läs artikeln Syntetfiberfilter vs glasförstärkta pappersfilter

D. Varför ska Du köpa våra filter?!

Att köpa bra filter och byta regelbundet är en investering i hälsa

Materialet i och uppbyggnaden av våra filter gör att de rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet i Sverige och Tyskland.

Syntetfiber ger mindre risk för påväxning av sporer/ svampar m.m. än pappersfilter. Detta betyder mindre / liten risk för att filtren innehåller sporer och bakterier som verkar astma- och allergiframkallande.

Syntetfiberfilter vs glasförstärkta pappersfilter

Vi tycker att det svarar mot uttrycket ”Mest valuta för pengarna.”

E. Vilka köper våra produkter

Vi säljer i undantagsfall till privatpersoner, och då till dem som bor i föreningar som är våra kunder.