Om oss

Om folkfilter

Miljöpolicy folkfilter 20180614

Folkfilter arbetar i huvudsak med filter som påverkar luftens kvalitet i bostäder, vi försvarar människors rätt till ren luft hemma.
Rådande lagstiftning följs i alla led och vi uppdaterar löpande all personal genom att anordna obligatoriska utbildningar. Vid dessa tillfällen informeras om filtrens uppbyggnad, innehåll materialmässigt samt eventuella hanteringsföreskrifter för nya och förbrukade filter samt hur de skall destrueras.
Styrelsens sammansättning gör att kvalificerad sakkunskap finns i bolaget vad gäller miljölagstiftning och hur miljöarbete bör bedrivas.
Genom information till befintliga och potentiella kunder försöker vi påverka dem att minska sin energiförbrukning genom att använda våra och våra samarbetspartners produkter.
Vid val av material i våra produkter går vi så långt, att om ett material ifrågasätts i något land inom EU, kan det inte komma ifråga för oss. Som exempel kan nämnas glasfiberförstärkt pappers-filtermedia vilket i vissa länder inte får bearbetas och som skall destrueras som asbest i andra.I den dagliga verksamheten har vi bytt ut en bil mot två släpvagnar att använda vid filterbyten.
Elektriskas glödlampor byts succesivt ut mot LED-lampor.

Kvalitetspolicy folkfilter 20180614

Företaget producerar och marknadsför luftfilter för, i huvudsak, bostäder. Vår ambition är att tillhandahålla marknaden med bästa tänkbara filter till överkomlig kostnad.
Vi söker löpande i den internationella filtermarknaden efter innovationer som kan göra våra produkter bättre och mer miljöeffektiva. Tillsammans med vår huvudleverantör idag, Mann&Hummel har vi utvecklat dagens filter för de låga luftflöden som råder i bostäder.
Våra kunniga medarbetare hjälper oss på fältet med att hålla koll på konkurrenter och samla in filter från dem för tester och utvärdering så vi kan förbättra våra produkter.
Vårt mål när det gäller kvalitet i våra tjänster är nöjda kunder. Våra kunder gör löpande utvärdering av våra medarbetare vilket får dem att stå på tå för kunderna.