Prenumerera hos oss

De allra flesta av våra kunder prenumererar på filter eller har avtal med oss, d.v.s. de köper filter med avtalade intervall och erhåller därmed en rabatt. Av de prenumererande kunderna köper ca 75% även tjänsten filterbyte.

Kundens fördel:

Regelbundna filterbyten

Diskussionen kring filterbyten likställs med snöröjning avloppsrensning och annat ”nödvändigt”.

Bra och förutsägbara priser.

Vår fördel:

Vi kan förhandla bra priser med våra underleverantörer eftersom de vet vad vi kommer köpa. Lättare planera lager och produktion.

Enklare försäljningsarbete

Flera filtertillverkare kontaktar oss regelbundet för att presentera sina nyheter. Vi väljer.