Information om våra tilluftsfilter & andra filtertyper

Våra filter är särskilt framtagna med hänsyn till de låga luftflöden som råder i fastigheter med frånluftsventilation. I hus med frånluftsventilation sugs luften ut ur lägenheterna via kökskåpa, toalett, badrum och, i förekommande fall, klädkammare. Läs här: Frånluftsventilation förklarad

Vilka typer av filter säljer vi?

Ett tilluftsfilter filtrerar luften som kommer in i en fastighet utifrån. Normalt sett sitter ett tilluftsfilter placerat i någon form av låda / kassett som styr luften genom elementen för att förvärma luften. Tilluftsfilter benämns ibland som elementfilter. Du kan läsa mer om den filtertypen här.

 

Det finns även andra typer av tilluftsfilter som placeras på annan plats än vid fönstren om fastigheten har annan form av uppvärmning än traditionella radiatorer. Vi kan tillhandahålla de flesta på marknaden förekommande filtertyper.

Regelbundet byte av tilluftsfilter

Oavsett typ av tilluftsfilter som används i era fastigheter så är det viktigt att ha regelbundna rutiner för filterbyte. Kontakta oss gärna för att få mer information om hur vi kan hjälpa er att byta tilluftsfilter i era fastigheter.

Aluminiumfilter för köksfläktar är ett bra val för den som vill begränsa risken för brand i kökets skorsten/imkanal. I många hem används filter av plast i köksfläktarna, främst för att de är billiga. Detta rekommenderas inte på grund av brandrisken. Läs gärna DN Artikel om köksbränder , och kontakta oss sedan för byte av filter i era köksfläktar till ett säkrare av aluminium.

De kolfilter vi säljer används mest tillsammans med tilluftsfiltret för att ta bort odörer och lukter från avgaser och rökare från den renade tilluften. Kolfiltren bör bytas var sjätte månad för fullgod verkan. Läs om Kolfilter samt vad två kunder tycker om Kolfilter.

Storlekar / mått på våra filter

Folkfilter tillhandahåller alla storlekar filter som förekommer i tilluftsdon i bostadslägenheter. Vi har alltid de vanligaste sorterna i lager och tar fram de produkter ni behöver med kort varsel om de inte skulle finnas hemma.

Vad avgör om ett filter är ”bra”?

Alla våra filter är tillverkade av polypropylen och polyester, ett fåtal med ramar av papp. Vid destruktion kan våra filter eldas och ger då koldioxid och vatten som restprodukt. Smutsen i filtren kan lämna andra restprodukter, men dessa tas som omhand i förbrännarens luftrening.

 

Glasfiberförstärkta pappersfilter förekommer. I Danmark och Tyskland jämställs de med glasull / asbest och får inte bearbetas och skall hanteras med personlig skyddsutrustning som vid asbesthantering. Läs artikeln Syntetfiberfilter vs glasförstärkta pappersfilter.

Lågt initialt tryckfall och modest ökning under filtrets livslängd utgör faktorer för ett “bra” filter. I princip alla våra filter består av ett grovfilter integrerat med ett finfilter vilket skapar progressiva filter. Det betyder att större partiklar tas av grovfilterdelen så att endast de finaste partiklarna fastnar i finfilterdelen. Rätt smuts på rätt ställe.

 

Detta ger bra livslängd och modest ökning av tryckfallet under filtrets livstid vilket är viktigt för att få filter med goda egenskaper. Se diagram & jämförelse här.

Det är viktigt att de partiklar filtret filtrerar inte börjar läcka igenom utan att filtret är gjort så att smutsen faktiskt fastnar i filtret. En hög stofthållning är alltså en faktor som bidrar till ett bra filter.

Därför ska ni köpa våra filter

Att köpa bra filter och byta regelbundet är en investering i god hälsa hos alla som vistas i fastigheten.

Materialet i och uppbyggnaden av våra filter gör att de rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet i Sverige och Tyskland.

Syntetfiber ger mindre risk för påväxning av sporer/ svampar m.m. än pappersfilter. Detta betyder mindre / liten risk för att filtren innehåller sporer och bakterier som verkar astma- och allergiframkallande.

Syntetfiberfilter vs glasförstärkta pappersfilter

Våra filter är prisvärda på det sätt att vi anser att de lever upp till uttrycket ”Mest valuta för pengarna.” Hos oss får ni kvalitetsfilter till ett bra pris som ger en utmärkt rening och som håller länge.

Våra kunder

Bostadsrättsföreningar har en stor fördel att välja en prenumeration på filter som gäller för samtliga lägenheter i fastigheten. Vi säljer i undantagsfall till privatpersoner, och då till dem som bor i föreningar som är våra kunder.

Som fastighetsägare är du skyldig att se till att dina hyresgäster har tillgång till ett uppdaterat ventilationssystem. En viktig del i detta är att se till att filtren byts ut regelbundet. Välkommen att bli kund hos oss så ser vi till att filterbyten utförs med jämna intervall.

I skolor vistas ofta ett flertal elever och lärare i samma lokal under många av dagens timmar. Då är det extra viktigt att ha rena filter för en god luftmiljö. Kontakta oss gärna för att få offert på ett avtal för skollokaler.

Några av våra tillverkare av filter

Dinair filter – en kvalitetsleverantör

Vi tillhandahåller filter från tillverkaren Dinair AB som har ett heltäckande utbud av filterprodukter med stort miljöfokus. Dinair är en av världens största tillverkare av lösningar för luftfiltrering och tillhandahåller filtersystem för allt från bostadsfastigheter till industrier och sjukhus med mycket höga krav på rening. Att välja filter från Dinair innebär att ni får en produkt som håller mycket hög standard på reningen och samtidigt bidrar till en hållbarare framtid.

 

Dinair filter tillverkas delvis i Sverige samt i Finland, Lettland och Slovakien beroende på produkt. Dinair tillhandahåller skräddarsydda lösningar för filter och ventilation.