Hoppa till innehåll

FILTERKLASSER

TVÅ VANLIGA SÄTT ATT KLASSIFICERA FILTER:

EN779 / 2012 & ISO 16890

EN779 / 2012

De välkända filterklassificeringarna G (grovfilter) och F (finfilter) är så kallade Eurovent-klassificeringar och heter EN779 / 2012. I denna standard mäts effektiviteten som en andel av partiklar som filtret fångar upp i förhållande till den totala mängden partiklar som passerar genom det. För grovfilter testas avskiljningsgraden för partikelstorlek >10 µm. En G3-klassificering innebär till exempel att filtret har en medelavskiljningsgrad mellan 80% och 90% av partiklar större än 10 µm. För finfilter testas i stället filtreringseffektiviteten vid en given partikelstorlek (0,4 μm), där en F7-klassificering innebär en medeleffektivitet mellan 80-90%.

TABELL EN779 / 2012

ISO 16890

2017 släpptes en ny standard, ISO16890. Standarden fastställer en metod för att mäta filterprestanda genom att använda tre olika partikelstorlekskategorier: PM1, PM2,5 och PM10. PM1 mäter partiklar som är mindre än 1 μm i diameter, PM2,5 mäter partiklar som är mindre än 2,5 μm i diameter, och PM10 mäter partiklar som är mindre än 10 μm i diameter. Standarden ger också en klassificering av filterprestanda baserat på hur effektivt filtret fångar upp partiklar i dessa olika storlekskategorier.

KONVERTERING ISO 16890 & EN779 / 2012

Osäker på vilket filter som passar just era behov? Kontakta oss idag för en kostnadsfri konsultation!