Hoppa till innehåll
vitt F7-filter mot vit bakgrund

F7-FILTER FÖR VENTILATION

VAD ÄR ETT F7-FILTER?

Ett F7 filter är en typ av luftfilter som används i ventilation och luftreningssystem. F7-filtren är speciellt utformade för att fånga upp små partiklar i luften, såsom damm, pollen och sporer. De kan också hjälpa till att fånga upp lukter och andra oönskade luftföroreningar, men används då med fördel tillsammans med ett filter av aktivt kol. F7-filtren har en hög filtreringskapacitet och kan fånga upp partiklar som är mindre än 1 micron i storlek. Detta gör dem till ett bra val för personer med allergier eller allergisk rinit, eller för personer som vill hålla luften i sitt hem ren och frisk.

RIKSER MED ATT INTE BYTA F7 FILTER I TID

Det är viktigt att byta luftfilterna i din ventilation regelbundet för att hålla luften i ditt hem ren och frisk. Om du inte byter luftfilterna i tid kan det leda till olika hälsorisker.

FÖRORENINGAR

Luften i ditt hem bli mer förorenad om luftfilterna inte byts regelbundet. Luftfilterna hjälper till att fånga upp damm, pollen, sporer och andra partiklar i luften, så om filtren är fyllda med damm och smuts fungera de inte som de ska. Detta kan leda till att mer luftföroreningar cirkulerar i ditt hem, vilket kan påverka din hälsa, ditt allmänna välbefinnande eller underliggande sjukdom negativt.

LUFTCIRKULATION

Luftfilterna kan bli igensatta om de inte byts regelbundet, vilket kan orsaka att luftflödet i ditt hem minskar. Detta kan påverka effektiviteten i byggnadens ventilation och göra det svårare att hålla luften i ditt hem ren och frisk.

PRESTANDA

Igensatta luftfilter kan öka belastningen på ventilationen, vilket kan orsaka att den drar mer energi och högre elräkningar. Det kan också öka risken för att ventilationen skadas eller går sönder, vilket kan bli dyrt att reparera.

VI HJÄLPER DIG ATT BYTA F7-FILTER

Att byta samtliga filter i fastigheten samtidigt är en tidskrävande och svår process, som ofta tar mycket tid från styrelsen. I snart 30 år har Folkfilter hjälpt föreningar i Sverige att byta filter i samtliga fastighetens lägenheter. Vi tar ett helhetsansvar kring filterfrågan och hjälper styrelser att ta sitt ansvar för byggnadens inomhusklimat, och vi gör allt arbete på under fyra timmar. Kontakta oss idag för en offert!

Två personer i blå skjorta som planerar ett filterbyte