Hoppa till innehåll
Vardagsrum med radiator under fönster och krukväxter bredvid

RADIATORFILTER

VI HJÄLPER DIG ATT BYTA RADIATORFILTER SNABBT

Att byta radiatorfilter i ett flerbostadshus är en tidskrävande process, som kräver planering inför, tid under utförandet och dokumentering efter. I snart 30 år har Folkfilter hjälpt BRF:er och fastighetsägare att snabbt och enkelt får samtliga filter i fastigheten bytta, och vi utför allt arbete på under fyra timmar. Kontakta oss idag för att få en offert på byte av radiatorfilter!

SÅ FUNGERAR RADIATORFILTER

Radiatorfilter är en viktig del av ventilationen som förhindrar att smuts och föroreningar tar sig in bostaden och upp i ventilationssystemet. Den kalla luften kommer in genom en tilluftsventil intill fönstret på fasaden, och går sedan genom en tilluftskanal till radiatorfiltret som sitter i ett filterdon. Luften passerar sedan radiatorfiltret som filtrerar bort oönskade partiklar, så att det är ren kall luft som går in i radiatorn där luften värms upp och sedan går ut i bostaden. Luften går sedan från radiatorn genom bostaden och tar med partiklar inifrån bostaden och sugs sedan upp i frånluften i kökskåpan, badrummet och ev. klädkammare.

Vitt radiatorfilter mot vit bakgrund
Kvinna som håller i ett smutsigt filter med gula plasthandskar

DÅ BEHÖVER DU BYTA ETT RADIATORFILTER

Alla ventilationssystem där luft passerar genom radiatorn behöver ett radiatorfilter, för att förhindra att smuts och föroreningar letar sig in i bostaden och ventilationssystemet. Det är extra viktigt med radiatorfilter om fastigheten är belägen i närheten av tungt trafikerade vägar, byggarbetsplatser, tillverkningsindustrier, värmeverk, rök från eldstäder eller skogspartier behöver man ofta filter med högre filtreringsförmåga för att inte påverka hälsan negativt.

TÄNK PÅ DETTA VID KÖP AV RADIATORFILTER

Det finns ett antal aspekter att tänka på vid köp av radiatorfilter:

FASTIGHETENS LÄGE

Om fastigheten är belägen i närheten av tungt trafikerade vägar, byggarbetsplatser, tillverkningsindustrier, värmeverk, rök från eldstäder eller skogspartier behöver man ofta filter med högre filtreringsförmåga.

ELKONSUMTION

Om föreningar önskar sänka sin elkonsumtion är det bra att välja ett filter med lågt tryckfall, vilket samtliga Folkfilters filter har.

BYTESFREKVENS

Hur ofta ett filter behöver bytas beror på materialval och filtrets konstruktion, väl därför ett filter av rätt typ för att öka bytesintervallet.

Vitt luftfilter mot vit bakgrund

Vi har filter till alla don på marknaden – kontakta oss idag!