Hoppa till innehåll
ett vitt luftfilter mot en vitare bakgrund

TILLUFTSFILTER

FILTRERA FRISKLUFTEN MED TILLUFTSFILTER

Tilluftsfilter är den första barriären mot att luftföroreningar och smuts letar sig in bostaden, och renar således luften innan den andas in. Luften passerar ett filtermedia som separerar luften från orenheter så som pollen, avgaser och förbränningsrök som fastnar i luftfiltret, det är därför viktigt att regelbundet byta dessa. Folkfilter utför snabba byten av tilluftsfilter med hög kundnöjdhet!

VIKTEN AV TILLUFTSFILTER BAKOM ELEMENTET

Tilluftsfilter hjälper till att förbättra inomhusklimatet genom att förhindra att luftföroreningar tar sig in i bostaden, vilket är extra viktigt i områden med sämre luftkvalitet som till exempel intill trafikerade vägar, byggarbetsplatser eller industrier. Tilluftsfiltret förhindrar också smuts från att ta sig in i ventilationssystemet, vilket förlänger systemets livstid.

ett vitt luftfilter mot en vitare bakgrund
Kant av luftfilter mot vit bakgrund

HÄLSORISKER MED OFILTRERAD LUFT

Enligt Naturvårdsverket dör ungefär 7,000 människor i förtid varje år i Sverige till följd av luftföroreningar. Studier visar att exponering för partiklar i dieselavgaser har en direkt påverkan på hjärta och blodkärl. Studierna visar också att det finns ett samband mellan exponering för luftföroreningar och hjärt- och kärlsjukdomar, andningsproblem, effekter på foster och koppling till demens och barnallergier. Många som lider av pollenallergi eller astma upplever också försämrad hälsa när de andas in luft som inte filtrerats, med andningssvårigheter eller rinit som följd. Detta då smuts och pollen inte filtrerats ut av ett filter.

BYTE AV TILLUFTSFILTER SKA SKE REGELBUNDET

Det finns flera anledningar att byta tilluftsfilter regelbundet

HÄLSOSAMT INOMHUSKLIMAT

Tilluftsfilter hjälper till att rena luften som kommer in i byggnaden genom att fånga upp föroreningar, damm och andra partiklar. När filtret är fullt med partiklar kan det försämra luftkvaliteten i avsevärt byggnaden. 

FÖRBÄTTRA LUFTFLÖDER

När filtret blir fullt med partiklar kan det minska luftflödet i ventilationen. Detta kan leda till att luften inte cirkulerar som den ska och kan resultera i dålig luftkvalitet och obehaglig lukt. Genom att byta filter kan man återställa luftflödet.

FÖRBÄTTRA ENERGIEFFEKTIVITET

Igensatta filter kan orsaka ökade driftskostnader eftersom ventilationen måste jobba hårdare för att hålla samma luftflöde. Att byta filtret kan hjälpa till att öka energieffektiviteten eftersom ventilationen inte behöver jobba hårdare än nödvändigt.