Hoppa till innehåll
Vitt ramfilter mot vit bakgrund

RAMFILTER

VI HJÄLPER DIG ATT BYTA RAMFILTER SNABBT

Ramfilter är ett luftfilter som nås genom att radiatorn fälls fram och sedan sätts fast igen med ett snäppe eller en bygel. För att uppvärmningen ska fungera så bra som möjligt krävs förutom ett ramfilter även förslutningslister och luftstyrväggar, annars finns det risk att kallras uppstår. Många föreningar upplever det som omständligt att byta ramfilter – Folkfilter har snart 30 års erfarenhet av att byta ramfilter och vi gör arbetet snabbt och smidigt på under fyra timmar. Låt oss hjälpa er med ert byte av ramfilter

SÅ FUNGERAR RAMFILTER

Ramfilter är en viktig del av ventilationen som förhindrar att smuts och föroreningar tar sig in bostaden och upp i ventilationssystemet. Den kalla luften kommer in genom en tilluftsventil på fasaden, och går sedan genom en tilluftskanal till radiatorfiltret som sitter i ett filterdon. Luften passerar sedan ramfiltret som filtrerar bort oönskade partiklar, så att ren kall luft går in i radiatorn där luften värms upp och sedan går ut i bostaden.

Vitt ramfilter mot vit bakgrund med skugga bakom

DÄRFÖR ÄR DET VIKTIGT MED ETT BRA RAMFILTER

De flesta ramfilter på marknaden är bara ett finfilter, medan Folkfilters ramfilter består av ett grovfilter och ett finfilter. Det finns även ramfilter i andra filterklasser, även om det är väldigt ovanligt att till exempel ha ett HEPA-filter som ramfilter. Eftersom ramfilter skyddar bostaden mot föroreningar och smuts är det viktigt att ha bra ramfilter. Ett bra ramfilter har dessutom lågt tryckfall, vilket minskar föreningens elkonsumtion

RAMFILTRET ANVÄNDS FÖR LUFTRENING

Ramfiltret är den första barriären mot att luftföroreningar och smuts letar sig in bostaden, och renar således luften innan den andas in. Luften passerar ett filtermedia som separerar luften från orenheter som fastnar i ramfiltret. Rena ramfilter är ett effektivt sätt att förhindra att smuts och skadliga partiklar letar sig in i lägenheten.

Skorsten med kraftig rök i gråskala